Lista aktualności Lista aktualności

Ćwiczenia Straży Pożarnej w leśnictwie Maczki

W dniu 10.10.2018 odbyły się ćwiczenia PSP Sosnowiec, OSP Sosnowiec Cieśle, OSP Porąbka oraz OSP Timken - Polska.

O godz. 8:30 w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Sosnowcu Porąbce, rozpoczęto ćwiczenia odprawą, podczas której omówiono założenia taktyczne. Ćwiczenia terenowe rozpoczęły się po sygnale z leśnictwa Maczki o pojawieniu się hipotetycznego pożaru w oddz. 190g. Po kilku minutach na miejsce przybyło siedem zastępów PSP z Sosnowca oraz poszczególne jednostki OSP (34 strażaków). Ćwiczenia miały na celu koordynację działań PSP i OSP. Manewry polegały na sprawdzeniu łączności, rozciągnięciu magistrali ze zbiornika Balaton zasilającej w wodę urządzenia gaśnicze. Na potrzeby ćwiczeń założono, że pożar był zlokalizowany wzdłuż kolejki wąskotorowej w oddz. 190g na odcinku ok. 150mb. Pozorowana akcja zakończyła się pełnym sukcesem.