Lista aktualności Lista aktualności

Leśna edukacja w Zakładzie Karnym

W dniu 16 lutego b.r. w ciągowickim Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Wojkowicach odbyło się spotkanie osadzonych z leśnikami.

W spotkaniu wzięło udział trzydziestu trzech osadzonych mężczyzn. Nadleśnictwo Siewierz reprezentowały Agnieszka Zawada-Piątkowska i Katarzyna Chechelska. Przedstawicielem z ramienia Zakładu Karnego był kpr. mgr Maciej Koczur. Zajęcia rozpoczęły się od przedstawienia słuchaczom krótkiej charakterystyki naszego Nadleśnictwa. Następnie przedstawiono prezentację o oznakach bytowania zwierzyny w lesie. Słuchacze mogli sobie pooglądać gipsowe odlewy tropów oraz wspólnie ustaliliśmy po czym poznać jakie zwierzęta w lesie mieszkają. Kolejnym etapem naszych zajęć było rozpoznawanie głównych gatunków liściastych naszych lasów. Z uwagi na to, że zajęcia odbywały się na sali, a za oknem środek zimy i poza igłami żadnych liści na drzewach nie ma, przywiezione zostały specjalnie przygotowane zielniki dendrologiczne. Przy pomocy przygotowanego klucza do oznaczania drzew wspólnie ustalaliśmy co za gatunki znajdują się na kartach zielników.

Osadzeni wykazywali zainteresowanie przedstawionymi im tematami, ponadto mieli dużo pytań zarówno związanych z naszą pracą w leśnictwie jak i z szeroko rozumianą ochroną przyrody.

To jest już nasze drugie spotkanie z osadzonymi Zakładu Karnego w Wojkowicach, a pierwsze w jego Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach. Z uwagi na fakt, że Oddział ten położony jest w sąsiedztwie naszego leśnictwa Poręba, być może nasze czwartkowe spotkanie będzie wstępem do dalszej współpracy Służby Leśnej Nadleśnictwa Siewierz ze Służbą Więzienną Zakładu Karnego w Ciągowicach.