Lista aktualności Lista aktualności

Żółwie w Nadleśnictwie Siewierz

Czy żółwie błotne wrócą do naszego regionu ?

W czwartek 23 sierpnia br. w Ośrodku Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Siewierz odbyło się spotkanie będące kontynuacją rozpoznania zasadności i możliwości reintrodukcji na terenie Nadleśnictwa Siewierz gatunku żółw błotny  ( Emys orbikularis).

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście reprezentujący: Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach,  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, UM Siewierz, UM Dabrowa Górnicza.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z Zastępcą Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Panem Hubertem Wiśniewskim na czele oraz pracownicy Nadleśnictwa Siewierz.

Gościem specjalnym był Pan Adam Hryniewicz - herpetolog, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody, pracownik warszawskiego ZOO.

Spotkanie składało się z trzech części:

  1. Prezentacja zagadnienia, przygotowana przez Pana Adama Hryniewicza połączona z tematyczną dyskusją. Zaprezentowanie nowego Ośrodka Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Siewierz, którą prowadził Pan Nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz Pan Grzegorz Cekus.

  2. Przejście uczestników spotkania nowo otwartą ścieżką edukacyjną prezentującą miedzy innymi specyfikę pracy leśnika. Dyskusja w terenie mająca na celu określenia uwarunkowań związanych w rozpoczęciem prac nad budową ekspozycji żółwia błotnego.

  3. Wyjazd w teren mający na celu ocenę  wytypowanych miejsc nadających się do przesiedlenia żółwia błotnego. Po zakończeniu wizji terenowej dokonano ustaleń z Panem Adamem Hryniewiczem  mających na celu kontynuację prac dotyczacych reintrodukcji żółwia błotnego w Nadleśnictwie Siewierz.