Wydawca treści Wydawca treści

Cisy w Hucie Starej

„Cisy w Hucie Starej" - powołany został Zarządzeniem MLiPD z dnia 17.05.1957 r. (MP 1957 52/330 i MP 1963, 57/289) w celu ochrony naturalnego stanowiska cisa. Położony jest w leśnictwie Koziegłówki na pow. 2,92 ha. Jest to rezerwat częściowy. Zbiorowisko rezerwatu to dobrze zachowane naturalne stanowisko cisa pospolitego Taxus baccata (pod ścisłą ochroną). Populacja cisa w rezerwacie „Cisy w Hucie Starej" jest średnio liczna i składa się z 51 osobników.