Asset Publisher Asset Publisher

LEŚNY JUBILEUSZ

XV-ta edycja sadzenia Lasu Europejskiego już za nami.

Została ona przeprowadzona w dniu 30 marca 2019 r. na terenie enklawy leśnej Dąbrowa Górnicza-Wypaleniska w ramach Leśnictwa Łosień. W  tegorocznym jubileuszowym sadzeniu lasu wzięło udział  148 osób w tym  młodzież szkolna i dzieci.

Wśród nich byli przedstawiciele Stowarzyszenia „Dąbrowskie Forum Inicjatyw”, Miejskiej Organizacji SLD, Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, Stowarzyszenia POKOLENIA, Społecznicy z: Ujejsca, Antoniowa, Okradzionowa wraz z uczniami i gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej nr 28. W sadzeniu lasu uczestniczyli także Strażacy z OSP Okradzionów, przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego oraz Cechu Rzemiosł Różnych z Dąbrowy Górniczej. Społecznicy z tych organizacji i stowarzyszeń jak również osoby nigdzie niezrzeszone powiększyli w ten sposób potencjał leśny „Zielonej Dąbrowy”.

Udział w jubileuszowym sadzeniu Lasu Europejskiego wzięła także Zastępca Prezydenta Dąbrowy Górniczej – Bożena Borowiec. 

Na przestrzeni minionych już 15-tu lat zostało zasadzonych 53846 sztuk drzew (w tym: 19600 szt. sosny, 14445 szt. dębu, 11000 szt. olchy i 8800 szt. buka). Podczas tegorocznej XV-tej jubileuszowej edycji zasadzono 3800 szt. nowych dębów szypułkowych.

W podziękowaniu za społeczny udział w tegorocznej edycji sadzenia lasu odbył się tradycyjny „piknik leśny” wraz z ogniskiem gdzie zebrana społeczność podziękowała Wiesławowi Pierzchale – Leśniczemu z Leśnictwa Łosień. To on przez 15-cie kolejnych lat osobiście był zaangażowany i wkładał serce w przygotowywanie terenów pod sadzenie lasu.                                                

Organizatorzy tegorocznego jubileuszowego sadzenia lasu na terenie Dąbrowy Górniczej dziękują sponsorom, którzy udzielili wsparcia finansowego dla przeprowadzenia, a jednocześnie kontynuacji tej pięknej, pożytecznej i szlachetnej inicjatywy społecznej.                                      

           

                                                      W Imieniu Organizatorów

Marek Piotrowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dąbrowskie Forum Inicjatyw”

Łukasz Ciastoń – Przewodniczący Miejskiej Organizacji SLD w Dąbrowie Górniczej

Wiesław Pierzchała – Leśniczy Leśnictwa Łosień