Asset Publisher Asset Publisher

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na st. referenta ds. finansowo-księgowych

w PGL LP Nadleśnictwie Siewierz

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz informuje,

że w wyniku zakończenia procedury naboru do zatrudnienia na stanowisku st. referenta ds.

finansowo-księgowych została wybrana  Pani

Mariola Szymańska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Mariola Szymańska została uznana za najlepszą kandydatkę na stanowisko st. referenta ds. finansowo-księgowych ze względu na posiadane umiejętności, predyspozycję i wiedzę.

 

 

Podpisał:

Nadleśniczy

Grzegorz Cekus

 

 

Zn. spr. NK.1101.3.2017 r.                                                

Siewierz, dn. 31.08.2017 r

 

LISTA KANDYDATÓW

zakwalifikowanych do  II etapu rekrutacji

na stanowisko starszego referenta ds. finansowo-księgowych

w PGL LP Nadleśnictwie Siewierz

 

PGL LP Nadleśnictwo Siewierz informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na w / w stanowisko pracy, do następnego II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci:

1. Barbara Hyla

2.Alina Gajdzik

3. Agnieszka Kozioł

4. Marian Jerzy Kiełczewski

5. Mariola Szymańska

 

 

Zn. spr. NK.1101.3.2017 r.                                                

Siewierz, dn. 08.08.2017 r. 

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

Starszy referent ds. finansowo-księgowych

 

Wymagane dokumenty wraz z podaniem adresu do korespondencji oraz numerem kontaktowym  należy złożyć osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Siewierz /adres PGL LP Nadleśnictwo Siewierz, Łysa Góra 6, 42-470 Siewierz/  w godzinach od 700 do 1500  lub przesłać pocztą  z dopiskiem „Nabór na stanowisko st. referenta ds. finansowo-księgowych ” w terminie do dnia 24 sierpnia 2017 r. do godz. 15 00

Wszystkie szczegóły znajdują się w załączniku u dołu strony.